Start

Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.
30 ośrodków w Polsce, w każdym województwie, współpraca regionalnych ekspertów z ogólnoświatową siecią wspierającą MŚP.
Powiązanie międzynarodowego doświadczenia ze znajomością lokalnych rynków.

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję spotkań B2B branży fotowoltaicznej. Spotkania będą skupiały wszystkie podmioty zaangażowane w sektor PV. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji:
https://ii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/