Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – badanie ankietowe (do 30.04)

Zapraszamy MŚP do udziału w badaniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez europejskie MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up.

CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Obejmuje to praktyki zrównoważonego rozwoju oraz włączenie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumentów do działalności gospodarczej. Ankietę można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do wsparcia Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Badanie końcowe zostanie uzupełnione narzędziami ułatwiającymi działania w zakresie CSR dla MŚP. Udane wdrożenie CSR przez Państwa przedsiębiorstwo lub działania na rzecz zrównoważonego rozwoju może zostać wybrane jako przykład dobrych praktyk promowanych przez Komisję Europejską.

Link do ankiety: https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs

Badanie skierowane jest tylko do MŚP działających w następujących branżach:

 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Przemysł włókienniczy i odzieżowy
 • Transport
 • Handel detaliczny
 • Środki farmaceutyczne
 • Górnictwo i wydobycie
 • Turystyka i gościnność
 • Bankowość, finanse i ubezpieczenia

Ankieta nie powinna zająć więcej niż 20 minut.

Badanie jest realizowane przez „Visionary Analytics” w imieniu Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Ankieta jest anonimowa, chyba że zdecydują się Państwo podać swoje dane kontaktowe. Informacje dotyczące ochrony danych znajdują się tutaj. Więcej informacji można uzyskać pod adresem csr@visionary.lt

Spotkania Brokerskie online „Technology & Business Cooperation Days 2021”, 12-15 kwietnia 2021

W imieniu organizatorów – ośrodków sieci Enterprise Europe Network – zapraszamy podmioty związane tematycznie z targami przemysłowymi Hannover Messe, do wzięcia udziału w drugiej edycji online Spotkań Brokerskich „Technology & Business Cooperation Days 2021”.


Wydarzenie służy do zaprezentowania oferty Państwa firmy i do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, podczas dwustronnych rozmów z innymi uczestnikami. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Spotkania przeznaczone są dla podmiotów szeroko związanych z przemysłem, szczególnie działających w obszarach:

• Rozwiązania Industry 4.0 i Smart Factory
• Technologie produkcyjne wydajne pod względem zasobów i energii
• Zrównoważona energia i mobilność
• Narzędzia pomiarowe

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie: Technology & Business Cooperation Days 2021 – Home (b2match.io)

Technologie środowiskowe – business mixer z firmami z Wlk. Brytanii w ramach UK-Polish Tech Challenge, 23 marca 2021 r.

23 marca 2021 r. odbędzie się niepowtarzalne wydarzenie z udziałem brytyjskich korporacji – Cleantech Business Mixer. Do udziału zapraszamy polskie MŚP i startupy, które mogą zaproponować rozwiązanie na przynajmniej jedno z wyzwań zgłoszonych przez brytyjskie firmy.

Spotkania kooperacyjne poprzedzone zostaną krótkim webinarium. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz konieczna jest wcześniejsza rejestracja online.

Cleantech Business Mixer to wydarzenie adresowane do polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, które oferują rozwiązania z zakresu technologii środowiskowych.

Na stronie internetowej możecie zapoznać się z wyzwaniami, jakie zgłosiły brytyjskie firmy uczestniczące w wydarzeniu. Jeśli możecie zaproponować konkretne rozwiązanie na przynajmniej jedno z wyzwań – nie zwlekajcie z rejestracją!

Program

 • O godzinie 10:00 odbędzie się krótkie webinarium wprowadzające, poświęcone sektorowi cleantech w Polsce i w Wielkiej Brytanii;
 • O godzinie 11:20 rozpoczną się dwustronne spotkania, umówione wcześniej między brytyjskimi korporacjami a polskimi MŚP i startupami.

Na czym polega business mixer i jak wziąć udział?

 • międzynarodowe dwustronne spotkania – business mixer obejmie dwustronne spotkanie między brytyjskimi korporacjami a polskimi MŚP i startupami;
 • profil uczestnika – aby uczestniczyć w wydarzeniu, podczas rejestracji musicie wypełnić profil tak, aby zawierał on informacje na temat Waszej działalności i o oferowanych rozwiązaniach; zachęcamy, by w tytule rozwiązania zamieścić numer wyzwania i nazwę korporacji, która je zgłosiła;
 • potwierdzone spotkania – po utworzeniu profilu i jego zatwierdzeniu przez organizatorów, możecie zaprosić wybrane korporacje na spotkania; aby spotkanie zostało dodane do Waszej agendy spotkań, musi zostać zaakceptowane przez korporację, którą zapraszacie;
 • agenda spotkań – każdy uczestnik na krótko przed wydarzeniem będzie dysponował listą umówionych spotkań wraz z ich godzinami;
 • bez konieczności instalowania oprogramowania – w tych wskazanych godzinach będziecie mogli dołączyć do wirtualnych pokoi spotkań bezpośrednio przez platformę b2match, tę samą, na której dokonujecie rejestracji; nie musicie w tym celu instalować żadnego oprogramowania; przed rozpoczęciem spotkań warto testowo odwiedzić taki wirtualny pokój, by sprawdzić, czy wszystko działa jak należy i czy np. Wasze oprogramowanie firewall nie blokuje dostępu;
 • językiem spotkań będzie język angielski;
 • udział jest bezpłatny.

Więcej informacji nt. spotkań udzielają:

Agnieszka Promianowska, agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Magdalena Zwolińska, magdalena_zwolinska@parp.gov.pl

Wydarzenie organizowane jest w ramach pilotażowego projektu UK-Polish TechChallenge, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP, Ambasadę Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Webinarium: Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 18 marca g. 11:30 – 13:00

Ośrodek Enterprise Europe przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, które odbędzie się 18 marca 2021 roku.

Webinarium poprowadzi dr hab. Bożena Ryszawska – profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Jest autorką książki „Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej”. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także certyfikowanym liderem Climate Reality Project oraz członkiem networku klimatycznego w Polsce.

W programie webinarium:

 • Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu i ustawa o OZE, a Europejski Zielony Ład.
 • Priorytetowe obszary działań dla MŚP i ich finansowanie.
 • Fundusze europejskie dla Polski w latach 2021-27.
 • Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy InvestEU.
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
 • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation EU.
 • Programy operacyjne w umowie Partnerstwa i alokacja środków finansowych.
 • Regionalne Programy Operacyjne – działania dla MŚP.

Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player na stronie PARP.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (webinarium 18.02.2021, g. 11:30-13:00)

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market Programme, InvestEU)”.

Webinarium poprowadzi Małgorzata Pitala z Komisji Europejskiej, gdzie zajmuje się koordynacją polityki rynku wewnętrznego, rynkiem wewnętrznym towarów i usług, konkurencyjnością, polityką przemysłową oraz MŚP.

W programie webinarium:

 • Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – wprowadzenie.
 • Podstawowe zagadnienia nowej strategii Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw:
  – kontynuacja programu COSME w ramach Single Market Programme i InvestEU,
  – budżet,
  – formy pomocy,
  – beneficjenci.

Jak wziąć udział?
Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player na stronie wydarzenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Jednolity rynek (single market) jest jedną z mocnych stron Unii Europejskiej. Umożliwia Europejczykom swobodne podróżowanie, naukę, pracę, życie. Dzięki niemu europejskie przedsiębiorstwa mogą sprzedawać produkty oraz usługi na terenie całej Unii.

Na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości 4 miliardów euro na Program jednolitego rynku (Single Market Programme) z czego 2 miliardy euro przydzielone zostaną w ramach Funduszu InvestEU dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Programu jest wspieranie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na zglobalizowanych rynkach. Nowy program jednolitego rynku jest nowoczesny, prosty i elastyczny, a przede wszystkim łączy szeroki zakres działań, które wcześniej były finansowane oddzielnie, w jeden spójny program. Udział w webinarium przybliży Państwu wiedzę na temat wsparcia jakie MŚP mogą otrzymać w ramach wyżej wymienionych działań.

Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej – webinarium (11.02.2021)

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejskim IP Helpdesk zaprasza na webinarium Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej
IP commercialisation and licencing
11 lutego 2021 r., godz. 10:30 – 12:00.

Dr Christian Hackl, ekspert Europejskiego IP Helpdesk, przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

 • komercjalizacja własności intelektualnej i jej formy
 • jakie prawa własności intelektualnej mogą być licencjonowane
 • umowa licencyjna a inne umowy (cesji, dystrybucyjna)
 • możliwości wykorzystania patentu przez właściciela
 • czy opracowanie produktu w oparciu o własność intelektualną lub jej sprzedaż to jedyne opcje dla MŚP
 • kiedy licencjonowanie ma sens
 • przykłady najlepszych praktyk w licencjonowaniu technologii

oraz odpowie na pytania zgłoszone przez uczestników.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Udział bezpłatny po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia na adres: fundacja@frp.lodz.pl

2 edycja Solar Energy Business Mixer – Spotkania B2B On-Line (16-17.02.2021)

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję spotkań brokerskich branży fotowoltaicznej. Spotkania będą skupiały wszystkie podmioty zaangażowane w sektor PV:

 • producenci oraz dostawcy paneli, ogniw krzemowych, materiałów i komponentów;
 • firmy usługowe;
 • konsultanci;
 • firmy budowlane;
 • dostawcy energii;
 • producenci systemów serwisowych;
 • wszystkie inne przedsiębiorstwa działające w branży PV.

Wydarzenie będzie miało miejsce 16-17 Lutego 2021 roku od 10:00 do 16:00 w formie on-line na specjalnie dedykowanej platformie internetowej b2match.

Z uczestnictwa w spotkaniach wynika szereg benefitów. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość podjęcia współpracy międzynarodowej w aspekcie biznesowym oraz technologicznym. Dodatkową korzyścią jest szansa na poszerzenie wiedzy oraz doświadczeń poprzez spotkania z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Udział w spotkaniach brokerskich jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji:
https://ii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację spotkania:
Marcin Olszewski
m.olszewski@imbigs.pl
+48 22 853 21 82

Webinarium European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and Innovation Communities and HUBs 15.01.2021

Biuro Business & Science Poland/NCBR zaprasza do udziału w webinarium pt. „The European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and Innovation Communities and HUBs”, które odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w godz. 10:00-13:15.

W kolejnym programie ramowym Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027, istotne miejsce zajmuje III filar: Innowacyjna Europa, którego częścią jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W związku z tym biuro Business & Science Poland/NCBR we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje spotkanie informacyjne na temat działalności EIT.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z bieżącą działalnością Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Europie i w Polsce. Przedstawione zostaną również możliwości współpracy w ramach EIT pomiędzy różnymi podmiotami w obszarze badań, biznesu i edukacji.

Spotkanie otworzą: Ewa Kocińska-Lange, Dyrektor Business and Science Poland/NCBR, Mateusz Gaczyński, z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW oraz Ádám Rottenbacher, EIT Head of Director’s Office. Prelegentami będą polscy przedstawiciele wspólnot wiedzy i innowacji EIT. Będzie również możliwość zadawania pytań oraz dyskusji.

Moderatorem III sesji będzie dr Marcin Kraska, Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju.

Więcej informacji, agenda i rejestracja: https://www.kpk.gov.pl/webinarium-na-temat-eit-w-programie-horyzont-europa

Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021 – wirtualne spotkania b2b dla branży medycznej i biotechnologicznej, 28.01.2021

Zapraszamy do udziału w wirtualnych spotkaniach b2b dla branży medycznej i biotechnologicznej Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021. Impreza odbędzie się 28 stycznia 2021 r., termin zgłoszeń mija 27 stycznia.

Do udziału zaproszone są następujące podmioty:

 • Start-upy
 • Naukowcy
 • Inwestorzy
 • Firmy z branży medycznej i biotechnologicznej
 • Użytkownicy końcowi (szpitale, lekarze)
 • Eksperci w zakresie e-zdrowia
 • Interesariusze regionalni i krajowi

Spotkania odbywają się wyłącznie w formie wirtualnej. Językiem spotkań jest angielski.

Rejestracja na spotkania (do 27 stycznia): https://www.hth-styria.com/

Kontakt w ośrodku EEN przy Łukasiewicz-IMBiGS:

Adam Balcerkiewicz
adam.balcerkiewicz@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 22 853 97 79

Webinarium „Plan dla Pracy i Rozwoju” – 18.12.2020 godz. 12.30

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na webinarium z udziałem ekspertów Ministerstwa i PARP.

Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera działania w trzech obszarach:

Bezpośrednia pomoc to pakiet wsparcia da setek tysięcy firm. To działania antykryzysowe dla przedsiębiorstw, które na skutek drugiej fali epidemii znalazły się w trudnym położeniu.
Nowy kierunek to kompleksowe wsparcie dla wszystkich, którzy chcą założyć własny biznes lub dostosować dotychczasowy do potrzeb rynku.
Impuls rozwojowy to szereg kompleksowych rozwiązań dla tych, którzy planują inwestycje i­ modernizację swojej firmy, aby zwiększyć jej konkurencyjność.

Więcej informacji, program i rejestracja