Jak korzystać z portalu Access2Markets – szkolenie Komisji Europejskiej online dla polskich MŚP, rejestracja do 10 maja

13 października 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła portal Access2Markets.

Nowy portal łączący w sobie informacje z bazy danych dostępu do rynków (Market Access Database „MADB”) oraz „Trade Helpdesk”, wprowadzając wiele nowych funkcji oraz informacji.

Aby zapewnić szybkie zapoznanie się z portalem przez europejską społeczność biznesową, Komisja Europejska organizuje szereg warsztatów dla przedstawicieli biznesu oraz powiązanych organizacji w różnych państwach członkowskich. Warsztaty dla polskich przedsiębiorców odbędą się 12 maja br. w formule online.

Access2Markets to kompleksowy “one-stop-shop” przeznaczony dla MŚP, który zapewnia szybkie dostęp do informacji o warunkach handlowych UE z resztą Świata – eksportu oraz importu na ponad 120 zagranicznych rynków.

Portal dostarcza wszelkich  informacji o wybranych produktach oraz umowach handlowych UE a także poradniki, filmy instruktażowe oraz wiele więcej –  we wszystkich oficjalnych językach UE.

Oprócz tego, na portalu znajduje się nowe narzędzie do oceny reguł pochodzenia produktu ROSA (Rules of Origin Self-Assessment), które filtruje i wyjaśnia zasady „narodowości ekonomicznej”, a lista kontrolna pomaga określić odpowiednie zasady do wybranego produktu. Użytkownicy mogą również używać portalu do zgłaszania napotykanych barier handlowych.

Kiedy:

12 maja br. godz. 9:00 – 13:00

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz rejestracyjny online

Po rejestracji otrzymasz e-mailem z linkiem do platformy WebEx.

Termin rejestracji: do 10 maja br.

Oficjalny językiem wydarzenia będzie język polski.

Warsztaty zostaną nagrane i udostępnione uczestnikom w zestawie szkoleniowym wraz z prezentacją PowerPoint użytą podczas warsztatów. Zestaw szkoleniowy pomoże utrwalić zdobytą wiedzę i może być pomocny w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez uczestników warsztatów. Nagranie może być również wykorzystane przez Komisję Europejską do celów informacyjnych i udostępnione publicznie.

Program warsztatów.

Webinarium: „Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej”, 29.04, g. 11:30

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej”, które odbędzie się 29 kwietnia br. w godz. 11:30 – 13:00.  Webinarium poprowadzą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej: Arkadiusz Lewicki, Magdalena Typa oraz Marek Ulman.

Arkadiusz Lewicki – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej.

Magdalena Typa – koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej. Ekspertka z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów i programów ukierunkowanych na finansowanie sektora przedsiębiorstw ze środków własnych banku lub ze środków publicznych. Odpowiedzialna za oferowanie rentownych produktów i wdrażanie efektywnych procesów kredytowych oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w zakresie innowacyjnych produktów finansowych. Badaczka rozwoju i zmian przestrzeni ekonomicznej Polski.

Marek Ulman – koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich. Praktyk z szeroką wiedzą w zakresie budowania ekosystemu funduszy kapitału zalążkowego, oceny potencjału podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, opłacalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich. Ma bogate doświadczenie z zakresu finansowania dłużnego i kapitałowego projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem m. in. instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej.

W programie webinarium:

 1. Dostępna oferta finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z zabezpieczeniem w formie gwarancji ze środków UE.
 2. Dostępna oferta finansowania dla przedsiębiorstw w formie inwestycji kapitałowych w ramach instrumentów finansowych programów ramowych.

Termin:

29 kwietnia br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?

Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się player na stronie PARP.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – badanie ankietowe (do 30.04)

Zapraszamy MŚP do udziału w badaniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) przez europejskie MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up.

CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Obejmuje to praktyki zrównoważonego rozwoju oraz włączenie kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumentów do działalności gospodarczej. Ankietę można wypełnić w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do wsparcia Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Badanie końcowe zostanie uzupełnione narzędziami ułatwiającymi działania w zakresie CSR dla MŚP. Udane wdrożenie CSR przez Państwa przedsiębiorstwo lub działania na rzecz zrównoważonego rozwoju może zostać wybrane jako przykład dobrych praktyk promowanych przez Komisję Europejską.

Link do ankiety: https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs

Badanie skierowane jest tylko do MŚP działających w następujących branżach:

 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Przemysł włókienniczy i odzieżowy
 • Transport
 • Handel detaliczny
 • Środki farmaceutyczne
 • Górnictwo i wydobycie
 • Turystyka i gościnność
 • Bankowość, finanse i ubezpieczenia

Ankieta nie powinna zająć więcej niż 20 minut.

Badanie jest realizowane przez „Visionary Analytics” w imieniu Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Ankieta jest anonimowa, chyba że zdecydują się Państwo podać swoje dane kontaktowe. Informacje dotyczące ochrony danych znajdują się tutaj. Więcej informacji można uzyskać pod adresem csr@visionary.lt

Spotkania Brokerskie online „Technology & Business Cooperation Days 2021”, 12-15 kwietnia 2021

W imieniu organizatorów – ośrodków sieci Enterprise Europe Network – zapraszamy podmioty związane tematycznie z targami przemysłowymi Hannover Messe, do wzięcia udziału w drugiej edycji online Spotkań Brokerskich „Technology & Business Cooperation Days 2021”.


Wydarzenie służy do zaprezentowania oferty Państwa firmy i do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, podczas dwustronnych rozmów z innymi uczestnikami. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Spotkania przeznaczone są dla podmiotów szeroko związanych z przemysłem, szczególnie działających w obszarach:

• Rozwiązania Industry 4.0 i Smart Factory
• Technologie produkcyjne wydajne pod względem zasobów i energii
• Zrównoważona energia i mobilność
• Narzędzia pomiarowe

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie: Technology & Business Cooperation Days 2021 – Home (b2match.io)

Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej – webinarium (11.02.2021)

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejskim IP Helpdesk zaprasza na webinarium Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej
IP commercialisation and licencing
11 lutego 2021 r., godz. 10:30 – 12:00.

Dr Christian Hackl, ekspert Europejskiego IP Helpdesk, przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

 • komercjalizacja własności intelektualnej i jej formy
 • jakie prawa własności intelektualnej mogą być licencjonowane
 • umowa licencyjna a inne umowy (cesji, dystrybucyjna)
 • możliwości wykorzystania patentu przez właściciela
 • czy opracowanie produktu w oparciu o własność intelektualną lub jej sprzedaż to jedyne opcje dla MŚP
 • kiedy licencjonowanie ma sens
 • przykłady najlepszych praktyk w licencjonowaniu technologii

oraz odpowie na pytania zgłoszone przez uczestników.

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Udział bezpłatny po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia na adres: fundacja@frp.lodz.pl

Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” – webinarium i spotkania B2B online, 8 grudnia 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkaniach b2b z norweskimi i zagranicznymi firmami działającymi na rzecz strategii „niebieskiego wzrostu” (ang. blue growth). Webinarium i spotkania b2b odbędą się 8 grudnia 2020 r. w godzinach 09:30-17:00.

Aby wziąć udział zarówno w webinarium, jak i w spotkaniach b2b, należy wypełnić formularz rejestracyjny online na stronie internetowej wydarzenia.

Link do webinarium (09:30-13:10) prześlemy e-mailem do uczestników bezpośrednio przed wydarzeniem.

Spotkania B2B (13:30-17:00 ) odbędą się za pośrednictwem komunikatora wbudowanego w platformę b2match. W tym celu konieczne jest zalogowanie się do platformy oraz wybór umówionego na daną godzinę spotkania i połączenie się z rozmówcą.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/65175:neutralne-dla-srodowiska-mariny-i-male-porty-webinarium-i-spotkania-b2b-online-8-grudnia-br

Elastyczne i nowoczesne łańcuchy dostaw źródłem budowania przewagi konkurencyjnej. Webinarium 30.11.2020

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP zaprasza na bezpłatne webinarium, które poprowadzi Tomasz Sączek, doświadczony manager z sukcesami zarządzający łańcuchami dostaw, od 19 lat związany z logistyką operacyjną. Uczestniczył w wielu optymalizacyjnych projektach logistycznych. Specjalizuje się w obniżaniu kosztów oraz przebudowie procesów logistycznych. Posiada doskonałą znajomość branży logistycznej zarówno w Polsce jak i zagranicą. Praktyk, członek polskich i zagranicznych organizacji logistycznych, certyfikowany trener, wykładowca.

W programie webinarium:

 1. co przyniesie przyszłość? Trendy związane z nowoczesnymi łańcuchami dostaw;
 2. co robić  w sytuacji kryzysowej gdy łańcuchy dostaw się zrywają –  przykłady;
 3. rozwiązania transportowe bardziej i mniej znane;
 4. nowoczesne rozwiązania wspierające procesy magazynowe;
 5. inspiracje dla nowoczesnych łańcuchów dostaw z różnych branż;
 6. polskie innowacje godne uwagi, które mogą poprawić konkurencyjność łańcucha dostaw.

Kiedy?

30 listopada br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?

Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji na stronie ośrodka EEN przy PARP uaktywni się player, w którym będzie można obejrzeć materiał.

Webinar „Kreatywny Pitching” – 5 listopada, g. 10:00

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – IMBiGS zaprasza MŚP oraz inne podmioty, szczególnie z branży kreatywnej, na bezpłatny webinar „Kreatywny Pitching”.

W trakcie webinaru zaprezentowane zostaną sposoby na skuteczne zainteresowanie projektem osób decyzyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przygotowania profesjonalnej prezentacji.

Zachęcamy do zadawania pytań, na które prowadząca odpowie na sam koniec webinaru.

Prowadząca – Aleksandra Leszczyńska 

Producentka i zielona aktywistka. Pracę w branży rozpoczęła ponad dziesięć lat temu w Hiszpanii, po studiach w Media Business School. Następnie w Polsce pracowała instytucjach takich jak PISF czy Kreatywna Europa. Od kilku moderuje spotkania branżowe oraz prowadzi warsztaty pitchingowe, a także zajmuje się finansowaniem oraz rozliczaniem projektów filmowych. Obecnie kończy studia z Ochrony Środowiska oraz walczy o bardziej „zielone” produkcje filmowe.

Agenda:

10:00 – 11:15 Prezentacja „Kreatywny Pitching”

11:15 – 11:45 Q&A

Link do webinaru zostanie Państwu przesłany po rejestracji:

Klikając „wyślij” wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie wysłanych danych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz-IMBiGS.

Dane są gromadzone i przetwarzane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Racjonalizacji 6/8 w celu wykonywania na Państwa rzecz usług  i/lub udzielenia wsparcia w ramach zadań realizowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – IMBiGS i to te zadania realizowane w interesie publicznym stanowią podstawę prawną przetwarzania danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Łukasiewicz – IMBiGS. https://www.imbigs.pl/bip/polityka-prywatnosci