Jeśli poszukują Państwo zagranicznych partnerów biznesowych i technologicznych, np. podwykonawców czy dystrybutorów, zachęcamy do skorzystania z bazy POD (Partnership Opportunities Database). POD to baza międzynarodowych ofert współpracy prowadzona w języku angielskim przez Komisję Europejską za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network. Baza zawiera profile firm z przeszło 60 krajów, w których działają ośrodki Sieci.

Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych mają możliwość nawiązania kontaktów m.in. z zagranicznymi producentami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i podwykonawcami. Baza zawiera również oferty technologiczne. Umożliwia m. in. poszukiwanie partnera do współpracy w zakresie transferu technologii (np. sprzedaż / zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, licencje), wiedzy (know-how) oraz R&D (np. prace badawcze oraz wdrożeniowe nad nowymi technologiami / produktami).

Zapraszamy do zgłoszenia!

Formularz zgłoszenia do projektu

Formularz zgłoszenia oferty technologicznej

Formularz zapotrzebowania na technologię

Formularz współpracy biznesowej

Formularz potwierdzenia otrzymania usługi doradczej