Dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju wszystkie nasze usługi są BEZPŁATNE.

Aktywna pomoc w znalezieniu partnera zagranicznego

Poszukujemy dla Państwa zagranicznych partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej za pośrednictwem ośrodków EEN z całego świata i poprzez bazę ofert współpracy POD (Partnership Opportunities Database).

Więcej ->

Spotkania brokerskie, giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze

Organizujemy międzynarodowe spotkania przedsiębiorców, na których znajdują Państwo bezpośrednich partnerów do rozmów, a także wyjazdy na zagraniczne misje gospodarcze – wizyty studyjne lub najważniejsze imprezy targowe.

Kalendarz wydarzeń

INNOVATION HEALTH CHECK

Organizujemy indywidualne warsztaty, podczas których firma przeprowadza samoocenę procesów innowacyjnych w firmie. Analiza benchmarkingowa polega na odniesieniu wyników do średniej uzyskanej przez najlepsze firmy.


Zapraszamy do kontaktu!